Vyhlášení společnosti Nova Green Finance, a.s.

Společnost Nova Green Finance, a.s. jako emitent dluhopisů NGF CZK 2021 I (ISIN SK4120011917), NGF EUR 2021 I (ISIN SK4120011933) a NGF EUR 2026 I (ISIN SK4120011925) informuje klienty, že vzhledem na aktuální finanční situaci existuje důvodný předpoklad, že nebude moci splnit své závazky z emitovaných dluhopisů. Jelikož jsou dluhopisy zabezpečené ručitelským prohlášením Arca Capital Slovakia, které majitelům dluhopisů garantuje právní postavení věřitele vůči společnosti Arca Capital Slovakia a té již byla schválena restrukturalizace, doporučuje společnost Nova Green Finance vzhledem na uvedené informace, aby majitelé dluhopisů přihlásili své pohledávky do restrukturalizačního řízení společnosti Arca Capital Slovakia.

Od 13.4.2021 do 13.5.2021 plyne 30-ti denní lhůta pro přihlášení pohledávek, pokud budou řádně a včas přihlášeny, budou uspokojeny v restrukturalizaci Arca Capital Slovakia.

Zdroj:

https://www.arcacapital.com/media-servis2/aktuality1/vyhlasenie-spolocnosti-nova-green-finance-a-s-1