Přestavba historického brownfieldu v Kojetíně pokračuje. Skupina Accolade podala žádost o posouzení EIA na další projekt

V Kojetíně, kde již Accolade realizovala první vícepatrové distribuční centrum pro e-commerce společnost Amazon, jenž patří k nejmodernějším budovám tohoto typu v ČR, bude fond na místě bývalého cukrovaru realizovat výrobně logistický areál o ploše 36 000 m2 a výšce 17 m. Objekt připravovaný pro nájemce z oblasti výroby vzduchotechniky s přidruženým skladováním bude splňovat vysoké standardy moderních průmyslových staveb a aspirovat na certifikaci BREEM na jedné z nejvyšších úrovní.

Zdroj:

https://accolade.eu/cs/aktuality/338/prestavba-historickeho-brownfieldu-v-kojetine-pokracuje-skupina-accolade-podala-zadost-o-posouzeni-eia-na-dalsi-projekt