Vyhlášení společnosti Nova Real Estate Finance, a.s.

Společnost Nova Real Estate Finance, a.s. jako emitent dluhopisů NREF 2023 I (ISIN SK4120013731), NREF 2027 I (ISIN SK4120013079), NREF CZK 2027 I (ISIN SK4120013327), NREF 2027 II (ISIN SK4120013335), NREF 2028 I (ISIN SK4120013921) a NREF 2021 I (ISIN SK4210001604) informuje klienty, že vzhledem na aktuální finanční situaci existuje důvodný předpoklad, že nebude moci splnit své závazky z emitovaných dluhopisů. Jelikož jsou dluhopisy zabezpečené ručitelským prohlášením Arca Capital Slovakia, které majitelům dluhopisů garantuje právní postavení věřitele vůči společnosti Arca Capital Slovakia a té již byla schválena restrukturalizace, doporučuje společnost Nova Real Estate Finance vzhledem na uvedené informace, aby majitelé dluhopisů přihlásili své pohledávky do restrukturalizačního řízení společnosti Arca Capital Slovakia.

Od 13.4.2021 do13.5.2021 plyne 30-ti denní lhůta pro přihlášení pohledávek, pokud budou řádně a včas přihlášeny, budou uspokojeny v restrukturalizaci Arca Capital Slovakia.

Zdroj:

https://www.arcacapital.com/media-servis2/aktuality1/vyhlasenie-spolocnosti-nova-real-estate-finance-a-s-1