Kalkulačka

Kalkulačka

Kalkulačka

Základní kalkulačka na výpočet výnosu

Zadej jistinu

Zadej úrok

Doba vázanosti

Poplatek za nákup

Poplatek za správu

Poplatek za prodej

Daň

Pravidelně vyplácený výnos

Kumulovaný výnos

Výnos:

Výnos:

Výnos po odečtení poplatku:

Výnos po odečtení poplatku:

Výnos po zdanění:

Výnos po zdanění:

Roční výnos:

Roční výnos průměrný:

Roční výnos po odečtení poplatku:

Roční výnos po odečtení poplatku:

Roční výnos po zdanění:

Roční výnos po zdanění:

Čistý výnos za den:

Čistý výnos za den:

*Hodnoty jsou zaokrouhleny