Tanemo obdrželo souhlas České národní banky ke zvýšení svého podílu v MONETA Money Bank na 28,36%

Společnost Tanemo a.s. ze skupiny PPF obdržela od ČNB souhlas k nabytí až 30% podílu v MONETA Money Bank (MMB), díky němuž může společnost Tanemo nabýt všech 141 723 860 ks z veřejného návrhu na odkup akcií MMB za cenu 80 CZK za kus. Tímto krokem navýší svůj podíl na základním kapitálu či hlasovacích právech na hodnotu 28,36 %. Nepodmíněná část veřejného návrhu odkupu akcií až do výše 10% byla vypořádána 24.3.2021, k podmíněné části odkupu dojde 20.4.2021. Celková cena obchodu dosahuje částky něco málo přes 11,3 mld. CZK.

Zdroj:

https://www.ppf.eu/cs/press-releases/tanemo-obdrzelo-souhlas-ceske-narodni-banky-ke-zvyseni-sveho-podilu-v-moneta-money-bank-na-2836