PPF získala v rámci zrychleného odkupu 90,01 % podíl na základním jmění O2 Czech Republic, a chystá proto iniciovat stažení těchto cenných papírů z pražské burzy

Společnost Telco B.V. včetně osob jednajících ve shodě navýšili svůj podíl na základním kapitálu O2 Czech Republic zrychleným nákupem od kvalifikovaných investorů z 83,58 % na 90,01 % a oznamují záměr iniciovat v souladu se zákonnou normou nucený přechod všech akcií na společnosti ze Skupiny. Nekvalifikovaní investoři budou moci své akcie prodat skupině PPF v rámci následné nabídky povinného odkupu dle platných pravidel. K tomuto kroku reflektoval mimo jiné fakt, že objem obchodů s O2 CR již delší dobu klesal a v tomto roce se průměrný denní objem pohyboval kolem 9,3 mil. CZK.

Zdroj:

https://www.ppf.eu/tiskova-zprava/ppf-ziskala-v-ramci-zrychleneho-odkupu-90-01-podil-na-zakladnim-jmeni-o2-czech-re