Regulatorní oznámení společnosti PPF Telco B.V. o výsledku zrychleného odkupu za účelem nabytí dalších akcií ve společnosti O2 Czech Republic a.s.

Společnost PPF Telco B.V. odkoupila metodou zrychleného odkupu 19 353 910 kusů akcií společnosti O2 Czech Republic za cenu 264 CZK. Nákupem v celkové částce 5,1 mld. CZK, budou po vypořádání transakce společnosti jednající ve shodě vlastnit celkem 90,01 % podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech, což umožní odhlasovat nucený přechod akcií ostatních akcionářů na PPF Telco nebo jinou osobu ze skupiny PPF.

Jedná se pouze o informativní sdělení.

Zdroj:

https://www.ppf.eu/tiskova-zprava/regulatorni-oznameni-spolecnosti-ppf-telco-b-v-o-vysledku-zrychleneho-odkupu-za-u