Schůze věřitelů Arca Capital Slovakia je dalším milníkem v její restrukturalizaci

Na schůzi věřitelů společnosti Arca Capital Slovakia konané 30.6.2021 si věřitelé zvolí věřitelský výbor, který je bude zastupovat. Parametry restrukturalizace společnosti rámcově sumarizuje restrukturalizační posudek schválený Okresním soudem Bratislava, jenž jasně prokázal, že restrukturalizace je výhodnější než konkurz. Věřitelský výbor v první fázi schválí dlužníkem vypracovaný restrukturalizační plán, následně v druhé fázi jej přijmou na druhé schůzi samotní věřitelé.  Program včetně organizačních pokynů jsou zveřejněné v Obchodním vestníku https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=289170

Zdroj:

https://www.arcacapital.com/media-servis/tlacove-spravy/schodza-veritelov-arca-capital-slovakia-je-dalsim-milnikom-v-jej-restrukturalizacii