CPI Property Group zveřejnila své hospodářské výsledky za první pololetí roku 2020

První polovinu roku hodnotí jako úspěšnou, kdy se i přes situaci ztíženou nemocí COVID-19, podařilo navýšit nemovitostní portfolio, včetně nájmů i obsazenosti nemovitostí.

Hodnota nemovitostního portfolia se zvýšila o 8 % na 9,8 mld. EUR

Celková hodnota aktiv dosáhla 11mld. EUR.

Čistý příjem z nájemného dosáhl 164 mil. EUR, navýšení obsazenosti na 94,8 % a čisté příjmy z obchodní činnosti dosáhly 168 mil. EUR.

EBITDA dosáhla na 164 mil. EUR.

Před uplatněním slev skupina vybrala 93 % smluvního nájemného a po poskytnutí slev to bylo 97 % nájemného.

LTV i net ICR byly v tomto období v mezích stanovených politikou firmy, konkrétně LTV 42,5% a net ICR 5,5x.

V lednu skupina CPIPG vydala hybridní dluhopisy v hodnotě 150 mil. SGD a podepsala smlouvu na poskytnutí zajištěného úvěru ve výši 116 mil. EUR. V prvním pololetí skupina CPIPG vydala seniorní nezajištěné dluhopisy v eurech a librách a hongkongských dolarech a to v hodnotě 1,19mld. EUR.

Externí zdroje skupina použila na akvizice a splacení dluhopisů splatných v letech 2022, 2023, 2024 a 2025 v celkové hodnotě kolem 850 mil. EUR.

Dále skupina v červenci navýšila úvěrové financování berlínského portfolia GSG o 259 mil. EUR a v srpnu vydala seniorní nezajištěné zelené dluhopisy v hodnotě kolem 86 mil. EUR, k tomu se jim podařilo akvírovat kancelářskou budovu ve Varšavě.

Celkově v průběhu pandemie zůstala kapitálová struktura, likvidita i provozní výsledky velice silné a díky tomu bude moci skupina být proaktivní i v druhé polovině roku.

Zdroj:

https://www.cpipg.com/business-news-detail/cpi-property-group-zverejnila-sve-hospodarske-vysledky-za-prvni-pololeti-roku-2020