Oficiální stanovisko skupiny Arca Capital k mediálním útokům

Skupina se ohrazuje proti mediálním útokům, které proti nim vede její bývalý akcionář Pavol Krúpa, vnímá je jako jeho snahu zmařit vstup investora do skupiny a vystrašit věřitele za účelem laciného odkoupení pohledávek.

Podle zástupců skupiny je p. Krúpa významným dlužníkem a jeho jednání vede ke ztížení vymáhání pohledávek vůči jeho osobě. Skupina se proti jeho chování hodlá bránit veškerými dostupnými právními prostředky a není překvapena jeho jednáním, jelikož v roce 2017 jej sama ČNB označila za nedůvěryhodnou osobu.

Arca Capital spravuje rozsáhlé portfolio, které je v podobě majetkových účastí soustředěno do rozdílných odvětví, tak aby bylo schopno odolat různým výkyvům na trzích a ochránilo vklady investorů.

Bohužel pandemie Covid 19 „vypnula“ ekonomiky států a razantně omezila fungování portfolia skupiny do té míry, že společnost Arca Investments, a.s., mateřská společnost celé skupiny byla nucena požádat o dočasnou ochranu před věřiteli.

Skupina využila čas, který získala díky moratoriu k reorganizačnímu plánu. V návaznosti na restrukturalizačním plánu bude skupina spravovat nebo prodávat majetek, aby uspokojila věřitele a to v předběžném odhadu 50% – 100% v závislosti na požadavcích věřitelů a na jejich uspokojení v čase.

Pokud do skupiny vstoupí nový investor, který bude mít zájem stabilizovat skupinu a využít její potenciál, může to výrazně změnit předpokládaný scénář.

Zdroj:

https://www.arcacapital.com/media-servis/tlacove-spravy/oficialne-stanovisko-skupiny-arca-capital-k-medialnym-utokom-a-k-spekulativnym-snaham-o-odkup-pohladavok-svojich-veritelov