Česká ekonomická elita volá po využití krize k restrukturalizaci tuzemského hospodářství

Čeští majitelé firem, podnikatelé a vrcholoví manažeři, bohužel nepočítají s rychlým oživením ekonomiky, dokonce třetina jich odhaduje několikaleté zotavování, které by měl podpořit stát dodáním 10 % HDP cca 560 mld. EUR.

Ekonomická elita očekává stejnou pomoc, kterou poskytují ostatní státy svým ekonomikám.

Vnímejme krizi jako příležitost pro strukturální změny v českém hospodářství a to nejen digitalizací firem. Polovina respondentů by pomoc státu směřovala na transformaci a reorientaci českého hospodářství, čtvrtina by kompenzovala škody a necelá pětina by peníze směřovala na zmírnění sociálních dopadů.

Celá pětina respondentů považuje státní dluh za nízký a akceptovatelný. Přesto by se jeho nárust měl kompenzovat snížením výdajů na státní správu, revizí mandatorních výdajů a při hledání nových příjmů spíše rozprodávat státní majetek, než zvyšovat daňovou zátěž.

Nejvíce by restartu hospodářství pomohlo navýšení investic a podpoření investic privátního sektoru.

Podnikatelé by zaměnili dotační programy za daňové úlevy navázané na uskutečňované investice nebo garance a státní podporu financování investic. Menší zdanění práce a rekvalifikační kurzy.

Ohledně státních investic se shodují, že by měly směřovat do zkvalitnění dopravní infrastruktury a následně na podporu vědy a výzkumu.

Dosavadní pomoc státu je zatím vnímána neutrálně. Pozitivně hodnotili vládou zvažované formy pomoci, na rozdíl od samotného provedení, které je vnímáno spíše negativně.

Zdroj:

https://www.jtfg.com/media-servis/1181961-ceska-ekonomicka-elita-vola-po-vyuziti.html