Zahájení konkurzního řízení vůči společnosti Arca Ivestments na Slovensku na základě návrhu RYG Investments neohrožuje její reorganizaci

Slovenské konkurzní řízení vydané Okresním soudem Bratislava I na základě návrhu společnosti RYG Investments, jejímž statutárním orgánem je Pavol Krúpa, proti společnosti Arca Investments (AI) nepředstavuje hrozbu pro průběh a úspěšné završení reorganizace společnosti Arca Investments. Společnost pověřila slovenského správce vypracováním restrukturalizačního posudku i přípravou návrhu k povolení reorganizace na Slovensku, na jehož základě požádá o přerušení slovenského konkurzního řízení, jelikož restrukturalizace přinese věřitelům vyšší míru uspokojení než konkurz. V České republice probíhá paralelně na základě návrhu AI insolvenční řízení, v němž se domáhá řešení své situace také formou reorganizace, zatím však nepadlo rozhodnutí, zda bude v Česku probíhat hlavní nebo vedlejší insolvenční řízení. Návrhem se Pavol Krúpa snaží odklonit pozornost od svých platebně neschopných společností, z nichž některé již směřují do konkurzu.

Zdroj:

https://www.arcacapital.com/media-servis2/tiskove-zpravy/zahajeni-konkurzniho-rizeni-vuci-spolecnosti-arca-investments-na-slovensku-na-zaklade-navrhu-ryg-investments-neohrozuje-jeji-reorganizaci