Výrobce kompaktních stavebních strojů Doosan Bobcat otevře novou skladovací halu na Berounsku

Pro výrobce kompaktních strojů a nakladačů, jenž ročně dodá 25 000 strojů, se připravuje ve Zdicích na Berounsku moderní hala o velikosti 13 541 m2 s opcí na dalších 5 000 m2. Hala cílící na vysoké hodnocení ekologické certifikace BREEAM New Construction, nahradí společnosti Doosan Bobcat několik skladů, tudíž dojde k úspoře tisíce litrů nafty i stovky kilogramů emisí skleníkových plynů. Spuštění provozu haly za cca 300 mil. CZK se plánuje v průběhu příštího roku.

Zdroj:

https://accolade.eu/cs/aktuality/169/vyrobce-kompaktnich-stavebnich-stroju-doosan-bobcat-otevre-novou-skladovaci-halu-na-berounsku