EPH získala od společnosti Sustainalytics hodnocení ESG rizik v kategorii středního rizika a umístila se na 15. místě ze všech společností ve víceúčelovém sektoru

Od přední nezávislé společnosti zabývající se výzkumem, ratingem i daty v oblasti enviromentální, sociální a korporátní správy (ESG), získala společnost Energetický a průmyslový holding a.s. hodnocení 22, což ji řadí do kategorie středního rizika výskytu podstatných nebo finančních dopadů faktorů ESG. Výsledky odrážejí zodpovědný přístup k řízení rizik prostřednictvím implementace na míru šitých politik, programů i iniciativ.

Zdroj:

https://www.epholding.cz/tiskove-zpravy/eph-ziskala-od-spolecnosti-sustainalytics-hodnoceni-esg-rizik-v-kategorii-stredniho-rizika-a-umistila-se-na-15-miste-ze-vsech-spolecnosti-ve-viceucelovem-sektoru/