Veřejný návrh na odkoupení akcií společnosti MONETA Money Bank – oznámení o zvýšení maximálního objemu

Na svém webu společnost Tanemo a.s. zveřejnila oznámení o zvýšení maximálního objemu celkového počtu akcií, jejíž souhrnná jmenovitá hodnota včetně stávajícího podílu vzroste z 20 % na 29 % podílu na základním kapitálu či hlasovacích právech společnosti MONETA Money Bank, a.s..

Zdroj:

https://www.ppf.eu/cs/press-releases/verejny-navrh-na-odkoupeni-akcii-spolecnosti-moneta-money-bank-oznameni-o-zvyseni-maximalniho-objemu