KKCG založila společnost MEDIA MARKETING & COMMUNICATION

Jelikož společnosti ze skupiny KKCG, například Sazka nebo MND, patří v České republice k hlavním zadavatelům reklamy, rozhodli se představitelé skupiny založit vlastní mediální společnost, jenž bude poskytovat komplexní služby v oblasti mediálního plánování a marketingové komunikace. Z mediální agentury MÉDEA přišel Filip Doubek, který bude mediální společnost MEDIA MARKETING & COMMUNICATION řídit. V České republice bude i nadále pokračovat spolupráce s mediální agenturou MÉDEA, ale očekává se expanze i na další trhy.

Zdroj:

https://kkcg.com/cs/kkcg-zalozila-spolecnost-media-marketing-communication