Update holdingu Snapcore k situaci ohledně Ruska a Ukrajiny

Dluhová portfolia holdingu Snapcore jsou oceněna k dnešnímu dni na 380 mil. EUR a rozložena do 12 zemí světa. Koncem roku 2021 byla rublová portfolia převedena do korunové měny jak bylo rozhodnuto v polovině loňského roku, takže střednědobý výkyv kurzu rublu je holding schopen pokrýt z vysokých marží ruských entit, jenž v prvním kvartálu převedou dividendu za rok 2021 ve výši zhruba 115 mil. CZK do své mateřské společnosti. Uvalené sankce na některé ruské banky nemají vliv na převody prostředků, jelikož se od 25.2.2022 zahraniční převody přesunuly pod Raiffeisen Bank. Očekávaný výnos prioritních a dividendových akcií fondu r2p SICAV je plánován v horní hranici maximálního zhodnocení dle statutu.

Zdroj:

https://snapcore.cz/2022/02/28/vyjadreni-petra-zacka-k-postupujici-situaci-na-ukrajine-28-2-2022/