Pale Fire Capital oznamuje investici do posílení energetické bezpečnosti a nezávislosti ČR

Vzhledem na situaci posledních dnů se rozhodla investiční skupina Pale Fire Capital k investici do solární elektrárny s výkonem 20MW za zhruba 15 mil. EUR, která je mimo jejich obvyklou oblast a nesplňuje jejich standardní měřítka ekonomické návratnosti. Vyrobená elektrická energie bude značně převyšovat energii spotřebovanou všemi 30 firmami v investičním portfoliu skupiny.

Zdroj:

https://palefirecapital.com/oznamujeme-investici-do-posileni-energeticke-bezpecnosti-a-nezavislosti-cr/