Ukončení dodávek plynu společnosti TEPLO Břeclav s.r.o. a TEPLO VRBNO s.r.o.

Společnost NWT a.s. byla nucena ukončit smlouvy o dodávkách plynu zmíněným společnostem z důvodu následné nemožnosti plnění ve smyslu dle ustanovení § 2006 občanského zákoníku. V době uzavření zmíněných smluv se velkoobchodní cena dlouhodobě pohybovala ve výši cca 350 CZK / MWh, přičemž cena zemního plynu se 31.8.2022 pohybovala na úrovni 6421 CZK / MWh a jelikož se společnosti v březnu, tak jako ostatní zákazníci, nedohodly na spravedlivě nastavené spolupráci, bylo přistoupeno k tomuto kroku. V blízké době dojde k odpojení NWT a.s. ze systému OTE, čímž dojde k ukončení dodávek plynu i elektřiny pro všechny stávající zákazníky. NWT a.s. bude v nejbližší době nucena ukončit činnost obchodníka s plynem a elektřinou.

Zdroj:

https://nwt.cz/2022/10/04/tiskova-zprava-ukonceni-dodavek-plynu-spolecnosti-teplo-breclav-s-r-o/