Strojaři z 2JCP mění vizuální identitu

Skupina 2JCP specializující se na strojírenství pro moderní energetiku, potravinářství i stavební průmysl dostala nové logo včetně vizuální identity pod jednotícím motem POWERING A BETTER WORLD. Změna prezentace skupiny, do níž byla zahrnuta dceřiná společnost PBS INDUSTRY nastala z důvodu inovace strategie s větším cílem na energetiku budoucnosti.

Zdroj:

https://www.jetinvestment.cz/novinky/strojari-z-2jcp-meni-vizualni-identitu/