Stanovisko Arca Investments, a.s. k insolvenčnímu návrhu

Insolvenční návrh ze dne 18.8.2020, který podal věřitel v ČR, proti společnosti Arca Investments, a.s. byl městským soudem v Praze zastaven a to díky dočasné ochraně, kterou společnosti poskytly slovenské soudy. Městský soud kromě rozhodnutí také zdůraznil, že opatření přijaté jedním členským státem EU, by měli akceptovat i ostatní.

Dočasná ochrana podle Lex Corona, která byla poskytnuta společnosti 2.7.2020 se prodloužila do 31.12.2020.

Složitá situace způsobila společnosti rozsáhlé škody, ale i přes to se společnost snaží situaci vyřešit ve prospěch všech věřitelů. Ve společnosti jsou si vědomi, že některé skupiny se snaží využít jejich nestability ve vlastní prospěch, který nemusí být totožný s prospěchem věřitelů.

Společnost Arca Investments, a.s. využívá čas, poskytnutý soudy slovenské republiky, k nalezení strategického investora a reorganizaci. Cílem je zvolit co nejvhodnější scénář pro uspokojení věřitelů a obchodních partnerů i přes rozsáhlé mediální útoky, které jim ztěžují práci.

Zdroj:

https://www.arcacapital.com/media-servis/tlacove-spravy/stanovisko-arca-investments-a-s-k-insolvencnemu-navrhu