PPF banka za první pololetí letošního roku dosáhla zisku ve výši 1,201mld. CZK

Čistý zisk za první pololetí roku 2020 dosáhnul 1,201mld. CZK (celkový hospodářský výsledek 1,5mld. CZK). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 se zvýšil o 14% z 1,053mld. CZK.

Kapitálový poměr se zvýšil o 1,7% a dosáhl úrovně 20%.

Bilanční suma PPF banky dosáhla výše 220,2 mld. CZK.

Banka si udržela stabilní hospodářské výsledky i přes větší obezřetnost při posuzování nových úvěrů a také se zapojila do pomoci novým i stávajícím klientům v rámci programů COVID III a COVID Plus.

Zdroj:

https://www.ppf.eu/cs/press-releases/ppf-banka-za-prvni-pololeti-letosniho-roku-dosahla-zisku-ve-vysi-1201-mld-kc