Soud i v dalším případu rozhodl o nezrušení dočasné ochrany společnosti Arca Investments

Okresní soud Trnava dne 18.1.2021 všechny tři podměty oznamovatelů na zrušení dočasné ochrany vyhodnotil jako nedůvodné. Oznamovatelé totiž žádným způsobem neprokázali, že by v případě společnosti Arca Investments předpoklady pro její poskytnutí nebyly splněny, zanikly, nebo že by společnost porušila jakoukoliv povinnost vyplývající z dočasné ochrany.

Společnost Arca Investments, a.s. je stále pod dočasnou ochranou, která trvá do 31.1.2021.  

Zdroj:

https://www.arcacapital.com/media-servis2/tiskove-zpravy/soud-i-v-dalsim-pripadu-rozhodl-o-nezruseni-docasne-ochrany-spolecnosti-arca-investments