Arca Capital nabídla součinnost americkým úřadům

Jelikož existuje podezření, že pan Pavol Krúpa svým nekalým jednáním poškodil i celou skupinu Arca Capital, rozhodli se zástupci skupiny poskytnout součinnost americkým úřadům ve věci vydírání podnikatele Zdeňka Bakaly. Podle veřejně dostupných zdrojů měl p. Krúpa požadovat 500 mil. CZK za ukončení agresivní kampaně, jejíž součástí byly nejen výhružky, placené demonstrace, ale i maření podnikatelských aktivit. Adam Swart, majitel agentury Crowds on Demand najaté firmou Krupa Global Investments, se přiznal k realizaci této nepřátelské kampaně.  

Pan Bakala požaduje jako náhradu způsobené škody a právního zastoupení více než 76 mil. USD.

Zdroj:

https://www.arcacapital.com/media-servis2/tiskove-zpravy/arca-capital-nabidla-soucinnost-americkym-uradum