Skupina Arca Capital už nemůže veřejně mlčet. Je připravená poskytnout součinnost při vyšetřování podnikatelských aktivit Pavola Krúpy

Již několik měsíců vede Pavol Krúpa promyšlenou diskreditační kampaň vůči představitelům skupiny včetně samotné skupiny Arca Capital, soustředící se měsíce na přípravu transparentního plánu pro uspokojení věřitelů. Tato taktika sabotáže restrukturalizace, podle skupiny má sloužit k odklonění pozornosti od jeho podezřelých podnikatelských aktivit a markantních dluhů vůči jeho věřitelům, s nimiž navíc nekomunikuje a ti se sami obrací na skupinu Arca Capital. Divný je také nezájem médií o věřitele společností vedených p. Krúpou, přestože v nich dochází k podezřelým korporátním změnám ve strukturách, vedoucí ke znepřehlednění vlastnické struktury i nepřípustnému křížovému vlastnictví společností.

Dalším zajímavým faktem je podání nepřátelského návrhu statutárem Ing. Michalem Pavlíkem, setrvávajícím ve firmě označované p. Krúpou včetně jeho synovců, za dceřinou společnost Arcy Capital Bohemia, a.s., tudíž by pan Pavlík, jako nominant skupiny, neměl jednat proti jejím zájmům.

Skupině se podařilo zjistit jednání p. Krúpy, který prostřednictvím nejen půjček, vytahoval klientské peníze z firem jím ovládaných, za účelem investování na burze, kde proinvestoval cca 2 mld. CZK. Mezi těmito prostředky jsou i peníze skupiny Arca Capital, poskytnuté jako záloha kupní ceny za akcie společnosti EFIT, a.s., vlastnící společnost Arca Brokerage House o.c.p. (ABH).

Panuje zde důvodné podezření z nezákonného ovládnutí orgánů společnosti ABH, jenž by mohlo vést k masivnímu poškozování klientů společnosti ABH.

Dodatečně pod vedením p. Veliče bylo zjištěno, že p. Krúpa díky disponentským právům k účtu, si převedl ze společnosti Arca Capital Bohemia (ACB) na účty KGI – Global nebo své osobní účty, částku 275 mil. CZK a v čase jeho působení v ACB promrhal cca 2 mld. CZK ve sporných projektech na Ukrajině.

Veškeré tyto právní kroky i mediální výstupy p. Krúpy na skupinu nejsou samozřejmě zadarmo, nabízí se tedy otázka, z čich kapes se platí tyto aktivity?

Zdroj:

https://www.arcacapital.com/media-servis2/tiskove-zpravy/skupina-arca-capital-viac-nemoze-verejne-mlcat-je-pripravena-poskytnut-plnu-sucinnost-pri-vysetrovani-podnikatelskych-aktivit-pavla-krupu1