E-commerce se v Chebu daří. Tchibo zde rozšiřuje své distribuční centrum a dál rozvíjí potenciál města pro růst moderního byznysu

V současnosti již probíhá třetí fáze rozšíření distribučního centra Tchiba, které zásobuje český, slovenský, polský, maďarský, rakouský, švýcarský a jihoněmecký trh. Druhá nejrozsáhlejší hala v ČR naroste do konce roku na úctyhodných 103.000 m2, toto rozšíření zajistí velkorysou kapacitu 50.000 paletových míst. Investor Accolade se stavitelem Panattoni tímto projektem přinesou další kvalifikovaná místa a přispějí tak k přeměně Karlovarského kraje z uhelného regionu na region s moderní ekonomikou.

Nová část budovy bude vynikat ekologickými prvky, které nejsou pro logistické budovy úplně běžné. Tyto parametry zajistí aspiraci na ohodnocení „Excellent“ prestižní ekologické certifikace BREEAM o jejíž ocenění usiluje i stávající provoz.

Chebská průmyslová zóna o rozloze cca 160.000 m2 se řadí mezi nejatraktivnější industriální parky ve střední Evropě.

Zdroj:

https://accolade.eu/cs/aktuality/142/e-commerce-se-v-chebu-dari-tchibo-zde-rozsiruje-sve-distribucni-centrum-a-dal-rozviji-potencial-mesta-pro-rust-moderniho-byznysu