Pavol Krúpa pokračuje v poškozování akcionářů fondu Arca Capital CEE

Společnost Arca Capital reaguje na neustálé tvrzení Ing. Pavola Krúpy a záměrně zavádějící informace prezentované v některých médiích o údajném poškozování akcionářů fondu skupinou.

Média poskytují nepřiměřený prostor nepodloženým informacím od p.Krúpy a záměrně odmítají zveřejňovat stanoviska skupiny v plném znění. Prostřednictvím webové stránky Arca Capital CEE byly zveřejněny zavádějící informace ohledně dražby pozemků, jejichž 60% podíl odprodala skupina za částku menší než 10 mil. CZK fondu, který v té době ovládal p. Krúpa. Podle informací skupiny nedošlo k zajištění financování ze strany fondu, proto podle skupiny došlo k realizaci prodeje pozemků tvořících zhruba 1% aktiv fondu.

MSc. Juraj Krúpa, synovec p. Krúpy, jež byl v rozporu se zákonem, zvolený jako člen představenstva, dne 30.11.2020 odstoupil ze své funkce člena dozorčí rady. Juraj Krúpa sice před svou volbou požádal ČNB o udělení souhlasu, ale tento souhlas udělený nebyl. Kromě toho Juraj Krúpa donedávna působil ve společnostech, které jsou dlužníky fondu Arca Capital CEE, proto je zde možné podezření z nestranného jednání.

Fond díky těmto skutečnostem nemá od druhé poloviny září 2019 funkční představenstvo a zároveň vytváří obstrukce pro svolání valné hromady.

Přestože 22.7.2020 Mgr. Peter Janiga oznámil dozorčí radě jako compliance střet zájmů, následně 17.8.2020 rezignoval a 18.9.2020 mu zaniklo členství v představenstvu fondu, stále jeho jméno figuruje na stránkách fondu i když ostatní části jsou pravidelně aktualizovány.

Dozorčí rada dne 24.8.2020 zveřejnila pozvánku na valnou hromadu, která se měla konat 24.9.2020 s jediným cílem. Mělo dojít k odnětí povolení ČNB a transformaci na soukromou akciovou společnost s existencí do 31.12.2023. K tomuto bodu je potřeba připomenout, že p. Krúpa byl z rozhodnutí ČNB v roce 2017 označen za nedůvěryhodnou osobu. Nebylo mu tedy dovoleno fond řídit, ale mohl by řídit soukromou akciovou společnost. Navíc p. Krúpa čelí v USA žalobě před federálním soudem pro podezření z vydírání, pomlouvání i zneužití informací z obchodního styku s cílem finančního prospěchu.

Protože Pavol Krúpa svým jednáním dlouhodobě paralyzuje fond a odmítá svolat valnou hromadu, adresovali dne 3.11.2020 kvalifikovaní investoři Ing. Petr Kožner, Ing. Zdeněk Talaš i Ing. Ladislav Šembera fondu návrh na odvolání členů dozorčí rady. Tento krok zpochybnil jediný člen představenstva Ing. Mojmír Vančura. Valná hromada svolaná per rollam započne hlasování 21.12.2020 se lhůtou na vyjádření akcionářů končící 5.1.2021. Tento termín se dá považovat za účelové znemožnění hlasování akcionářů.

Dá se tedy předpokládat, že Pavol Krúpa a jeho spřízněné osoby se snaží prostřednictvím médií šířit falešné a zavádějící informace o skupině Arca Capital. Dochází k systematické snaze škodit akcionářům fondu s jediným cílem, aby mohli nakládat s prostředky svěřenými fondu Arca Capital CEE.

Zdroj:

https://www.arcacapital.com/media-servis/tlacove-spravy/pavol-krupa-pokracuje-v-poskodzovani-akcionarov-fondu-arca-capital-cee