Jet Investment spojí skupiny 2 JCP a PBS Industry

Investiční společnost Jet Investment vytvoří 1.1.2021 novou silnou výrobní skupinu spojením společnosti 2 JCP z investičního fondu Jet 2 se společnostmi PBS Industry a PBS Power Equipment z fondu Jet 1.

Globální dodavatel zařízení pro plynové turbíny, podmořské systémy a tlakové potrubí nejen pro potravinářství, společnost 2 JCP sídlící v Račicích, získá prostřednictvím fondu Jet 2, 100 % podíl v třebíčských společnostech zabývajících se teplárenstvím. Toto spojení by mělo vést k nárustu výkonnosti. Zejména u společnosti PBS Industry, která se více než 100 let zabývá výrobou i dodávkou energetických a teplárenských celků, se očekává zvýšení až na trojnásobek aktuálních hodnot EBITDA.

Zdroj:

https://www.jetinvestment.cz/novinky/jet-investment-spoji-skupiny-2-jcp-a-pbs-industry/