PARTNERS Fond realitných investicií od správcovské společnosti PARTNERS ASSET MANAGEMENT se rozhodla pro zásadní investici do třetího fondu ARETE

Do třetího fondu skupiny ARETE se správcovská společnost PARTNERS ASSET MANAGEMENT, která vstoupila na slovenský finanční trh v roce 2021, rozhodla alokovat až třetinu z celkového spravovaného majetku otevřeného podílového fondu PARTNERS Fond realitných investicií, jehož objem spravovaných prostředků by měl do pěti let dosáhnout 250 mil. EUR. Třetí fond ARETE tak získá institucionálního investora, díky němuž se budou moci i retailoví investoři podílet na výnosu z velkých realitních projektů, jenž pro ně byly nedostupné.

Zdroj:

https://www.arete.eu/cs/aktuality-detail/388/