Accolade pokračuje s expanzí v západním Polsku se svými průmyslovými parky od Jelení Hory po Štětín

Od roku 2016, kdy skupina Accolade poprvé vložila finance do výstavby moderního průmyslového parku ve Štětínském regionu, se skladovací prostory rozrostly až na 580 000 m2 a do budoucna se plánuje jejich rozšíření na dvojnásobek. Skupina pokračuje v investicích dosahujících 71 mil. EUR do parku v Goleniowě a do budování nového parku v Jelení Hoře, kde je již téměř polovina hal pronajata klientům, kteří by měli do parku přijít ve druhém čtvrtletí 2022.

Zdroj:

https://accolade.eu/cs/aktuality/183/accolade-pokracuje-s-expanzi-v-zapadnim-polsku-se-svymi-prumyslovymi-parky-od-jeleni-hory-po-stetin