Koncernu AGROFERT vzrostly loni tržby o 15 %
Rok 2022 bude náročný kvůli vysokému nárůstu výrobních nákladů

Koncern AGROFERT v loňském roce dodal svým zákazníkům zboží za 184,8 mld. CZK, bilanční suma vzrostla zejména vlivem zvýšení krátkodobých aktiv na 169,5 mld. CZK. Konsolidovaný hospodářský výsledek po zdanění vzrostl z 3,8 mld. CZK v roce 2020 na 5,8 mld. CZK v roce 2021 hlavně díky zlepšení hospodaření společnosti v segmentech chemie a zemědělství. Objem bankovních úvěrů v celkové výši 33,3 mld. CZK zůstal meziročně téměř beze změny. Průměrný počet zaměstnanců činil 30 941, koncern tak obhájil přední příčky mezi privátními českými zaměstnavateli. V roce 2021 AGROFERT celkem proinvestoval 9,9 mld. CZK, v ČR pak 6,5 mld. CZK.

V roce 2022 se kromě segmentu potravinářství, kde je počítáno s poklesem kvůli výraznému nárůstu cen surovin, energií i obalů, předpokládá udržení, případně mírný pokles loňské výkonnosti. V tomto roce dojde také k vyššímu objemu investic než v roce předchozím.

Zdroj:

https://www.agrofert.cz/ke-stazeni/tiskove-zpravy