J&T ARCH INVESTMENTS se stává akcionářem Moneta Money Bank a bude žádat ČNB o souhlas s nabytím kvalifikované účasti

Minoritní podíl Moneta Money Bank o velikosti 9,99 % koupí J&T ARCH INVESTMENTS od Petrus Advisers ve dvou krocích a to 8,89 % nabude bezprostředně a 1,1 % pak pořídí do konce roku. V následujících dnech plánuje požádat ČNB o schválení nabytí kvalifikované účasti. Fond kupuje akcie za prémii oproti aktuální ceně.

Zdroj:

https://www.jtfg.com/media-servis/1187039-jt-arch-investments-se-stava-akcionarem.html