Globální ekonomický výhled ČNB za duben 2021

Omezené možnosti spotřeby mají za následek nárůst úspor v domácnostech. Očkování proti Covid-19 začíná nabírat na obrátkách a pomalu se začíná rýsovat možné uvolnění restrikcí, jenž se projevuje v ekonomickém výhledu ve vybraných teritoriích.

EU
Peníze do členských zemí EU, z rozbíhající se fiskální stimulace v plánované výši 750 mil. EUR, by mohly začít proudit ve druhé polovině roku 2021. Podle analytiků CF dojde v eurozóně k opětovnému snížení růstových vyhlídek HDP, přičemž vyšší růst je v příštím roce očekáván ve všech ekonomikách kromě UK. Pod náporem druhé vlny pandemie poklesla ekonomika EU v závěru roku 2020 o 0,7 %, přičemž další propad se očekává i v prvním čtvrtletí letošního roku. Za rok 2020 eurozóna poklesla o 6,6 %, pro rok 2021 se očekává růst eurozóny o 4,2 % a v roce 2022 poroste eurozóna tempem 4 %. Proočkovanost populace průměrně dosahuje 15 %. V Itálii došlo ke zvrácení negativního trendu pandemie, zatímco ve Francii se situace v nemocnicích zhoršuje. Nepřesvědčivý vývoj průmyslu v začátku roku byl způsoben problémy v dodavatelských řetězcích hlavně v automobilovém průmyslu. Zpožďování dodávek a s tím spojený nedostatek, způsobil nárust cen vstupních veličin. V únoru došlo k oživení maloobchodních tržeb. Výhled inflace pro země platící eurem se pro rok 2021 zvýšil na 1,6 %, pro rok 2022 dojde ke zvolnění tlaku v průměru na 1,3 %. Růst výnosů státních dluhopisů přispěl k rozhodnutí ECB konaném v březnu, k výraznému urychlení tempa nákupů aktiv.

USA
V USA došlo k uvalení nových sankcí vůči Rusku především proti osobám, takže dopady na trhy nebudou tak velké jak se očekávaly. Od 14. června prezidentský exekutivní příkaz zakazuje americkým bankám nakupovat nové ruské státní dluhopisy. FED podle vyjádření předsedy bude pokračovat v měnové stimulaci dokud nebude ekonomické oživené kompletní. Prezidentem avizované investice do infrastruktury ve výši 2,25 bilionu USD na podporu nových pracovních míst i zvýšení konkurenceschopnosti k další ekonomikám se nelíbí opozici, protože mají být financovány zvýšením daní právnických osob z 21 % na 28 %. Americká ekonomika pozitivně reaguje na plány Bílého domu i zlepšující se koronavirovou situaci. Díky růstu spotřebitelských cen energií, potravin a služeb byla v březnu inflace s hodnotou 2,6 % nejvyšší od roku 2018, dlouhodobý výhled od roku 2025 očekává hodnotu 2,4 %. Americký dolar bude podle CF v ročním horizontu mírně oslabovat.

RUSKO
Ruská ekonomika vykazuje znaky oživení, průmyslová produkce obnovila růst, kdy v meziročním srovnání se zvedla o 1,1 %. Index nákupních manažerů byl v březnu v pásmu ekonomické expanze. Ruská centrální banka hodnotí březnovou inflaci ve výši 5,8 % jako lokální maximum ovlivněné jednorázovými faktory, návrat ke 4 % je očekáván v roce 2022. Zvýšené hodnoty jsou díky oživení poptávky i růstu nákladů.

BREXIT
Na poslední chvíli před koncem přechodného období 31.12.2020 byla uzavřena dohoda o budoucích vztazích EU a UK. Obě strany dojednaly obchodování s nulovými cly a kvótami a našly kompromis ve sporných oblastech. Bohužel se dohoda jen sporadicky soustředí na služby včetně finančního sektoru, který významně přispívá k britskému HDP částkou 132 mld. liber, což odpovídá hodnotě 7 % HDP. Brexit citelně zasáhnul finanční trhy, kdy experti tuto ztrátu výkonnosti odhadují na 5,6 %. Následuje odliv vysoce vzdělaných lidí, podstatný odliv aktiv kvůli uspokojení orgánů EU, stěhování unijních úřadů (EBA) i „migrace“ nadnárodních společností, především bank.

Zdroj:

https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/gev/