Fond J&T INVESTMENTS vstupuje na pražskou burzu

Fond kvalifikovaný investorů J&T INVESTMENTS SICAV, založený finanční skupinou J&T na počátku roku 2020, spravující k datu 31.12.2020 aktiva ve výši 3,68 mld. CZK, uvádí na trh Burzy cenných papírů investiční akcie svého podfondu J&T INVESTMENTS. Investoři fondu budou moci své akcie nově nakupovat nebo prodávat nejen prostřednictvím J&T Banky, ale také mezi sebou na regulovaném trhu, čímž se vyhnou výstupním srážkám účtovaným ve prospěch fondu vzhledem na málo likvidní aktiva z oblastí nemovitostí, energetiky, médií, cestovního ruchu a volného času, e-commerce i sektorů nové ekonomiky. V pondělí 10.5.2021 se začnou obchodovat dvě emise, jedna v českých korunách a druhá v eurech.

Zdroj:

https://www.jtfg.com/media-servis/1183852-fond-jt-investments-vstupuje-na-prazskou.html