ARETE dokončil jednu z klíčových akvizic tohoto roku – výrobní a skladovací areál v průmyslové zóně Plzeň – Borská pole

Třetí fond ARETE zaměřený na kvalitní průmyslová a logistická aktiva v regionu střední a východní Evropy dokončil akvizici výrobně skladovacího areálu v průmyslové zóně Plzeň – Borská pole. Pro nájemníky je okamžitě k dispozici 6 000 m2 nájemních ploch pro krátkodobý až střednědobý pronájem, po dokončení všech fází developmentu, kdy je v plánu proinvestovat 20 mil. EUR, poskytne nový ARETE PARK Plzeň Borská pole celkovou rozlohu 18 202 m2.

Zdroj:

https://www.arete.eu/cs/aktuality-detail/384/