Arca Capital Slovakia, a.s. předkládá věřitelskému výboru propracovaný restrukturalizační plán

Společnost Arca Capital Slovakia, a.s. předložila věřitelskému výboru propracovaný restrukturalizační plán, který nezabezpečeným věřitelům nabízí oproti předchozí verzi 72,98 % uspokojení pohledávek v průběhu pěti let. Společnost při vypracovávání návrhu a posuzování připomínek kladla důraz na jeho reálnost, udržitelnost i společný zájem svých věřitelů. V restrukturalizačním plánu se počítá s vytvořením funkce manažera, jenž jako nezávislý odborník bude dohlížet na realizaci cílů. Věřitelský výbor ve složení Slovenská sporiteľňa, a.s., Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ.spol., a.s., Privatbanka, a.s., Vladimír Kozový a Ľudovít Olejár, má 15 dní na rozhodnutí o schválení nebo zamítnutí restrukturalizačního plánu. Pokud podpoří restrukturalizaci, umožní věřitelům hlasovat o schválení restrukturalizačního plánu na závěrečné schvalovací schůzi.

Zdroj:

https://www.arcacapital.com/media-servis/tlacove-spravy/arca-capital-slovakia-a-s-predklada-veritelskemu-vyboru-prepracovany-restrukturalizacny-plan