Zpráva udržitelnosti skupiny EPH za rok 2019

Skupina EPH se trvale zaměřuje na enviromentální, sociální, zdravotní a bezpečnostní aspekty své činnosti. Ve srovnání s rokem 2019 došlo ke snížení emisí o 12 % a s rokem 2015 dokonce o 41 %. Iniciativy, které skupina EPH realizovala v letech 2014 – 2018, zajistily snížení emisí CO2 přibližně o 18 mil. tun ročně. Nejedná se pouze o odprodání zdrojů s velkou produkcí CO2 z portfolia, ale skutečně se ukončuje jejich provoz, nebo se investuje do jejich přeměny na nízkouhlíkové či plně obnovitelné zdroje.

V roce 2019 byl zaznamenán pokles úrazovosti o 10 % díky pravidelným školením i začleněním zásad bezpečnosti do systému odměňování.

Ve srovnání s rokem 2014 došlo ke snížení intenzity emisí o 47 %.
Snížení podílu výroby elektřiny z uhlí v portfoliu v roce 2019 na 21 %.
Za posledních 5 let byla proinvestována více než 1 mld. EUR do výroby elektřiny z obnovitelných či nízkoemisních zdrojů.

Cíle:
Do roku 2025 ukončit 100 % elektráren spalujících uhlí.
Snižování ekologické stopy při zachování spolehlivosti a stability služeb.

Zdroj:

https://www.epholding.cz/tiskove-zpravy/zprava-o-udrzitelnosti-skupiny-eph-za-rok-2019/