Znalecký posudek VUT v Brně vyloučil společnost DEZA, a.s. jako možného původce loňské otravy ryb v Bečvě

Renomovaný znalecký ústav po podrobném zkoumání všech výrobních procesů, důkladné prohlídce celého provozu a prověrce jeho fungování, zpracovával od března do srpna 2021 obsáhlý znalecký posudek, kde neshledal spojitost mezi výrobními procesy společnosti DEZA, a.s. s ekologickou havárií ze dne 20.9.2020. Nejednalo se ani o likvidaci biologických kultur ze zrekonstruované čističky odpadních vod, která si vyžádala finanční náklad 450 mil. CZK. Znalecký posudek potvrdil dlouhodobé stanovisko společnosti.

Zdroj:

https://www.agrofert.cz/ke-stazeni/tiskove-zpravy