Změny ve vlastnické struktuře skupiny Penta

Na úrovni vlastníků kapitálu dochází v investiční skupině Penta ke změnám. Na konci roku 2021 opustí skupinu z osobních důvodů spoluzakladatel Penty Jozef Oravkin, jehož odchod se bude řídit stanovami Penta Investments Group Limited a akcionářskou smlouvou, na jejichž základě bude výplata vlastnického podílů probíhat postupně v rámci pěti let. V systému řízení oblasti Penta Real Estate, jejímž Managing Partnerem je od roku 2020 Marek Dospiva, nenastává změna. Zároveň Jaroslav Haščák svá majetková práva převedl do trustu pod názvem T69, svěřenský fond, jehož beneficiety jsou kromě Jaroslava Haščáka s manželkou, také jeho dva neplnoletí synové. Nad převodem majetku do trustů uvažují i další spolumajitelé.  

Zdroj:

http://www.pentainvestments.com/cs/press-release/zmeny-ve-vlastnicke-strukture-skupiny-penta-7Fmd2d.aspx