Změna restrukturalizačního správce Arca Capital Slovakia

Okresní soud Bratislava I rozhodl o výměně restrukturalizačního správce, jelikož se původní restrukturalizační správce JUDr. Peter Vrábel vzdal své funkce kvůli konfliktu zájmů. Z rozhodnutí soudu, jenž nabylo právních účinků 16.4.2021 se novým restrukturalizačním správcem společnosti Arca Capital Slovakia, a.s. stala společnost Insolvency Group, k.s., značka správce S1768, sídlem Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava.

Věřitelé, kteří doručili původnímu správci přihlášku 15.4.2021 (včetně), už nemusí znovu doručovat přihlášku. Ostatní věřitelé musí svoji přihlášku doručit již novému správci, jinak nebude přihlášena.

Zdroj:

https://www.arcacapital.com/media-servis/tlacove-spravy/zmena-restrukturalizacneho-spravcu-spolocnosti-arca-capital-slovakia