Ziskové druhé pololetí roku 2020 potvrzuje odolnost oborového a geografického rozkročení PPF. Skupina je v dobré kondici, aby využila příležitosti během post-covidového ekonomického oživení

Poprvé za třicetiletou historii se PPF propadla do ztráty, která ke konci roku 2020 dosáhla 291 mil. eur, ve srovnání s rokem 2019, kdy dosáhla čistého zisku 1005 mil. eur. Aktiva skupiny za rok 2020 poklesla o 18 % oproti roku 2019 na hodnotu 39,7 mld. eur. Vlastní kapitál připadající na jednoho akcionáře činil 7,9 mld. eur. Celkový čistý zisk Skupiny v letech 2011 až 2020 činil 5,5 mld. eur a hodnota aktiv za to období vzrostla trojnásobně. Vyvážená strategie a oborová diverzifikace ztlumila dopady pandemických událostí na konsolidované výsledky.

Zdroj:

https://www.ppf.eu/tiskova-zprava/ziskove-druhe-pololeti-roku-2020-potvrzuje-odolnost-oboroveho-a-geografickeho-roz