Získali jsme Osvědčení podnikatele pro práci s důvěrnými informacemi

Osvědčení udělil úřad Národní bezpečnosti České republiky. Toto osvědčení se uděluje na dobu určitou a jeho držitel, díky své citlivé práci s důvěrnými informacemi, se může účastnit výběrových řízení jednotlivých státních institucí.

Zdroj:

https://nwt.cz/2020/09/25/ziskali-jsme-osvedceni-podnikatele-pro-praci-s-duvernymi-informacemi/