Zahájené konkurzní řízení proti společnosti Gothal Residence neohrožuje její podnikatelskou činnost a ani nemá negativní vliv na plnění jejích smluvních závazků

Na základě návrhu společnosti RYG Investments s.r.o. řízené Pavlom Krúpom bylo zahájeno konkurzní řízení vůči společnosti Gothal Residence, která i v tomto stádiu může bez omezení vykonávat obvyklou podnikatelskou činnost. Soud se bude zabývat důvodností a pravdivostí návrhu na vyhlášení konkurzu, pokud bude nedůvodný, konkurzní řízení bude zastaveno, což společnost Gothal Residence očekává, jelikož disponuje důkazy o fiktivnosti pohledávek společnosti RYG Investments.

Zdroj:

https://www.arcacapital.com/media-servis2/tiskove-zpravy/zacate-konkurzne-konanie-voci-spolocnosti-gothal-residence-nijako-neohrozuje-jej-podnikatelsku-cinnost-a-ani-nema-negativny-dopad-na-plnenie-jej-zmluvnych-zavazkov1