Záhada o společnosti KGI – Global Investments, a.s.

Lavina mediálních útoků Pavola Krúpy, po oznámení převzetí společnosti KGI – Global Investments a.s. skupinou Arca Capital, se na první pohled zamotává. Společnost vznikla v lednu 2017 pod názvem Silver Point Invest a.s. a po podpisu dvou smluv ji Arca Investments, a.s. v červnu 2018 předala Pavolu Krúpovi. Kupní cena za prodej akcií společnosti nebyla ze strany Pavola Krúpy zaplacená.

V březnu 2020 došlo k vymazání jediného akcionáře, změně jména i výměně na pozici člena představenstva Pavola Krúpy, za synovce Juraje Krúpu.

V říjnu a listopadu 2020, kdy se ke společnostem pan Krúpa hlásil, podaly návrh na zrušení moratoria společnosti Arca Capital Bohemia, a.s..

V lednu 2021 společnost Arca Investments, a.s. kvůli dlouhodobému prodlení se zaplacením kupní ceny, odstoupila od převodních smluv a chtěla vrátit akcie společnosti, které p. Krúpa podle jeho vyjádření již nevlastní. V tomto případě je tedy p. Krúpa povinen zaplatit společnosti Arca Investments, a.s. peněžní náhradu za tyto akcie.

Zdroj:

https://www.arcacapital.com/media-servis/tlacove-spravy/zahada-o-spolocnosti-kgi-global-investments-a-s-