Vyjádření k situaci kolem Ukrajiny a Ruska

Vzhledem na dřívější zhoršující se postavení Ruska na mezinárodní scéně byla činnost dceřiné společnosti působící na trhu Ruské federace v minulých letech utlumována a její význam v rámci J&T BANKA a.s. je zanedbatelný. V roce 2020 se podílela na výsledcích z méně než 4 %. J&T BANKA i skupina J&T FINANCE GROUP SE dodržuje veškeré právní povinnosti plynoucí z uvalených sankcí vůči Ruské federaci a má dostatečné kapitálové rezervy na pokrytí případných ztrát, tudíž pro ně válečný konflikt nepředstavuje ohrožení jejich fungování.

Zdroj:

https://www.jtfg.com/media-servis/1186067-vyjadreni-k-situaci-kolem-ukrajiny-a.html