Viktor Fischer pro Forbes Česko: Cash je trash

Viktor Fischer reagoval na zářijové vydání časopisu Forbes s titulní stranou „Cash je King“, jelikož ve škole jej učili, že hodnota peněz s přibývajícím časem klesá.

Přestože se ČNB snaží dlouhodobě držet inflaci na úrovni dvou procent, na letošek ČNB počítá s inflací 3,4 %. V praxi to znamená, že když si v lednu našetříte 100.000 CZK, na konci roku budou mít hodnotu 96.712 CZK.

ČNB a americký FED budou následujících pár let držet nízkou úrokovou sazbu na mezibankovním trhu, což podporuje vysokou inflaci. Podle Goldman Sachs bude toto období zhruba pět let.

České produkty jsou díky oslabující koruně mnohem atraktivnější pro zahraniční kupující. Toto prospívá české ekonomice, která je orientována exportně.

Jak tedy naložit s volnou hotovostí?

Bankovní účty, termínované vklady, spořící účty
V současné době s inflací 3,4% nám termínované a spořící účty nabízejí zúročení 0,3% před zdaněním, přesto nadpoloviční většina úspor leží na netermínovaných a termínovaných vkladech.

Státní dluhopisy
Některé země nabízí na státních dluhopisech záporný výnos, takže investor platí státu, že jim půjčí peníze.
Státní protiinflační dluhopisy, konkrétně v Česku s výnosem ve výši inflace + 0,5%.
Reinvestiční dluhopis, který začíná na výnose 0,5% a každým rokem přidává 0,25%.

Korporátní dluhopisy
Dluhopisové fondy s výnosy v rozmezí 2–5% p.a. jsou často zatíženy vstupním poplatkem 1–4%. Po použití základní matematiky jsou výnosy z těchto fondů jen o něco málo větší než výnosy ze státních dluhopisů, samozřejmě s větším rizikem.
Přímo firmy nabízejí na svých dluhopisech výnos 5-10% p.a. jenže jejich rizikovost je v českých podmínkách neúměrná výnosu. Firmy volí tuto formu, když nemohou získat bankovní financování, nebo by správně měli poptávat financování equitní. Z toho důvodu se doporučují jen zkušeným investorům, kteří dokáží správně vyhodnotit kritéria jako profitabilita, tržby, marže, ručení, management, využití prostředků.

Nemovitosti
Ceny nemovitostí nelítostně rostou, to má za následek dostupnost levného financování, stav ekonomiky a poptávku investorů po relativně konzervativních aktivech s potenciálem dlouhodobého uchování hodnoty. Rok 2020 se možná stane rekordmanem s množstvím poskytnutých hypoték, kdy nejspíše překoná rok 2016 s 225 mld. CZK, a to díky nízkým úrokovým sazbám centrálních bank. Vypadá to tedy, že ceny nemovitostí jsou uměle udržovány nejen omezenou nabídkou, ale i rekordním počtem hypoték.

Akcie v mlze
Goldman Sachs předpovídá 6% růst akcií v horizontu 10 let s možným minimem 2% a maximem 11%, což překoná inflaci. V Čechách nepatří akcie k nejpopulárnějším finančním instrumentům     vzhledem k přetrvávajícím vysokým hodnotám indexu VIX (index strachu), který je srovnatelný s hodnotami z roku 2008. Akcie můžeme přirovnat k jízdě autem dvousetkilometrovou rychlostí v mlze s viditelností tři metry před sebe.

Blockchain
Viktor Fischer v podstatě doporučuje investici do blockchainu, samozřejmě s velkou mírou opatrnosti, jelikož jde o velice technickou záležitost. A co blockchain vlastně je? Jedná se o technologii, která umožňuje poskytování finančních služeb mimo bankovní systém. Tento systém místo lidí řídí počítače a softwarový kód. Celková kapitalizace finančních služeb a produktů na blockchainu letos narostl o 70% na hodnotu 350 mld. USD.

Zdroj:

https://www.rockawaycapital.com/cs/2020/10/viktor-fischer-pro-forbes-cesko-cash-je-trash/