Věřitelský výbor schválil restrukturalizační plán společnosti Arca Capital Slovakia

Věřitelský výbor na svém zasedání 27.10.2021 schválil předložený restrukturalizační plán společnosti Arca Capital Slovakia, a.s.. Pro schválení restrukturalizačního plánu hlasovala Slovenská sporiteľňa, a.s., Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. a Privatbanka, a.s.. Nezabezpečení věřitelé mají podle restrukturalizačního plánu v horizontu pěti let získat uspokojení jejich pohledávek až do výšky 72,98 %. V dalším kroku bude schválení restrukturalizačního plánu samotnými věřiteli na schvalovací schůzi věřitelů svolané restrukturalizačním správcem prostřednictvím oznámení v Obchodním věstníku, které se uskuteční nejdříve 30 dní od požádání správce věřitelským výborem.

Zdroj:

https://www.arcacapital.com/media-servis2/tiskove-zpravy/veritelsky-vybor-schvalil-restrukturalizacny-plan-spolocnosti-arca-capital-slovakia1