Věřitelé budou schvalovat restrukturalizační plán společnosti Arca Capital Slovakia, a.s. na schvalovací schůzi věřitelů dne 23.11.2021

Věřitelé Arca Capital Slovakia, a.s., kteří uplatnili svoje pohledávky vůči společnosti, budou moci na schvalovací schůzi věřitelů společnosti Arca Capital Slovakia konané 23.11.2021 hlasovat ohledně schválení nebo neschválení restrukturalizačního plánu společnosti, jenž byl dne 27.10.2021 schválený věřitelským výborem. Restrukturalizační plán počítá s uspokojením pohledávek až do výšky 72,98 % v horizontu nejvíce pěti let, v případě neschválení plánu připadne na nezabezpečené věřitele v konkurzu přibližně 20 – 22 %.

Zdroj:

https://www.arcacapital.com/media-servis2/tiskove-zpravy/veritelia-budu-schvalovat-restrukturalizacny-plan-spolocnosti-arca-capital-slovakia-a-s-na-schvalovacej-schodzi-veritelov-dna-23-11-20211