Věřitelé Arca Investments rozhodli – chtějí reorganizaci společnosti

Na své první schůzi hlasovalo 99 % věřitelů pro reorganizaci společnosti Arca Investments, která by věřitelům měla zajistit alespoň 50 % míru uspokojení pohledávek v průběhu 5 let. Arca Investments tudíž se svými ekonomickými poradci, společností PwC a právními poradci ze společnosti BADOKH vypracuje návrh reorganizačního plánu, jenž bude vycházet již z dříve představeného souhrnu podmínek reorganizace. Do nově založené společnosti sídlící v ČR bude převedena velká většina majetku, která bude zhodnocována a případně prodávána tak, aby bylo maximalizováno uspokojení věřitelů. Společnost bude řídit nové vedení pod dohledem věřitelů. Do věřitelského výboru byli zvoleni za zajištěné věřitele J&T Banka, a.s., Caleson Debt Solution a.s. a za nezajištěné věřitele IMOS Invest s.r.o., Traficon inkasní s.r.o., Real Controls s.r.o., Spojené kartáčovny a.s..

Zdroj:

https://www.arcacapital.com/media-servis2/tiskove-zpravy/veritele-arca-investments-rozhodli–chteji-reorganizaci-spolecnosti1