Věřitelé Arca Capital Slovakia zvolili pětičlenný věřitelský výbor

Na své schůzi 30.6.2021 si věřitelé skupiny Arca Capital Slovakia zvolili pětičlenný věřitelský výbor ve složení Slovenská sporiteĺňa, a.s., Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privatbanka, a.s., Vladimír Kozový a Ľudovít Olejár, který na následném zasedání prodloužil lhůtu na přípravu restrukturalizačního plánu až do 10.9.2021. Restrukturalizační plán, který je podle posudku pro všechny strany výhodnější, nejprve schválí věřitelský výbor a následně jej přijmou samotní věřitelé.

Zdroj:

https://www.arcacapital.com/media-servis2/tiskove-zpravy/veritele-arca-capital-slovakia-zvolili-peticlenny-veritelsky-vybor